Phòng Tổ chức - Hành chính

Phòng A212; tầng 2 nhà A, Trường Đại học Y tế công cộng

Số 1A, đường Đức Thắng, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Điện thoại: 84-24-6 2662384
Email:
tccb@huph.edu.vn