LÊ QUỲNH ANH

Chuyên viên pháp chế

Cử nhân Luật học

 

* Phụ trách các đầu việc

  • Thủ tục thuyên chuyển, điều động, nghỉ việc
  • Thủ tục bổ nhiệm chức danh GS, PGS
  • Thủ tục kéo dài công tác đối với GS, PGS
  • Thủ tục thỉnh giảng, Viện - Trường
  • Thỏa thuận, ký kết và gia hạn HĐLĐ
  • Công tác pháp chế, tư vấn Luật
  • Hướng dẫn hội nhập nhân sự mới, văn hóa HUPH