CƠ HỘI VIỆC LÀM TẠI HUPH

Trường Đại học Y tế công cộng (HUPH) có sứ mạng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, thực hiện các hoạt động khoa học - công nghệ, cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe, qua đó có những đóng góp quan trọng vào sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ nhân dân và phát triển kinh tế xã hội. Chúng tôi luôn có nhu cầu tuyển dụng giảng viên có trình độ cao, kinh nghiệm chuyên môn sâu trong lĩnh vực Y tế công cộng và các lĩnh vực liên quan.

HUPH chúng tôi với 05 giá trị cốt lõi (SMART):

- Chuẩn mực (Standard)

- Chia sẻ, hợp tác (Mutuality)

- Minh bạch (Accountability)

- Tin cậy, chuyên nghiệp (Reliability)

- Công nghệ (Technology)


Bạn có trình độ Tiến sĩ Y tế công cộng, bạn muốn mình trở thành giảng viên của HUPH, chúng tôi luôn chào đón bạn trở thành mảnh ghép của ngôi nhà chung HUPH.

=> Click ngay: ỨNG TUYỂN để có cơ hội trở thành giảng viên của HUPH.

 


Tìm hiểu thêm các thông tin tuyển dụng khác của HUPH Tại đây