ĐÀM MINH HOÀNG

 • Job
  Chuyên viên
 • Specialized
  Thạc sĩ Quản lý công
 • Experience
 • Email

Chuyên viên

Thạc sĩ Quản lý công.

* Phụ trách các đầu việc:

 • Chế độ lương thường xuyên, lương trước thời hạn, phụ cấp thâm niên
 • Đào tạo bồi dưỡng trong nước, nước ngoài
 • Thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm
 • Thủ tục thăng hạng CDNN
 • Chế độ thu nhập tăng thêm
 • Công tác đánh giá cán bộ
 • Bổ nhiệm chức danh & kéo dài thời gian công tác đối với GS, PGS
 • Kê khai tài sản

* Hỗ trợ chính các đầu việc:

 • Quản lý dữ liệu phần mềm nhân sự (theo nhiệm vụ được giao)
 • Tổ trưởng Công đoàn
 • Hỗ trợ quản lý nhân sự đơn vị tự chủ
 • Công tác chuyên môn Hội đồng trường