ĐÀM MINH HOÀNG

 • Job
  Chuyên viên
 • Specialized
  Cử nhân Tổ chức và Quản lý Nhân sự
 • Experience
 • Email

Chuyên viên

Cử nhân Tổ chức và Quản lý Nhân sự.

* Phụ trách các đầu việc:

 • Tuyển dụng viên chức
 • Thủ tục công tác nước ngoài
 • Thủ tục thăng hạng CDNN,
 • Thu nhập tăng thêm
 • Đánh giá cán bộ
 • Chức danh GS, PGS
 • Kê khai tài sản
 • Tổ chức sự kiện, dự toán & thanh quyết toán

* Hỗ trợ chính các đầu việc:

 • Định biên, IDP/KPI
 • Quy hoạch, bổ nhiệm, miễn nhiệm
 • Theo dõi nhân sự Phòng khám