ĐÀM MINH HOÀNG

 • Job
  Chuyên viên
 • Specialized
  Cử nhân Tổ chức và Quản lý Nhân sự
 • Experience
 • Email

Chuyên viên

Cử nhân Tổ chức và Quản lý Nhân sự.

* Phụ trách các đầu việc:

 • Tuyển dụng viên chức
 • Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm
 • Thủ tục công tác nước ngoài
 • Thủ tục thăng hạng CDNN,
 • Chấm công; Thu nhập tăng thêm và các chế độ, phúc lợi
 • Đào tạo, bồi dưỡng
 • Kê khai tài sản
 • Nâng lương, chế độ vượt khung, phụ cấp

* Hỗ trợ chính các đầu việc:

 • IDP/KPI